TheBigBigBandBanner

Konserter med The Big Big BandNærmest forestående offentlige konsert:
Talentiade 2019
Dato: Torsdag 9. mai 2019 i Aulaen, Marienlyst skole, Tusentrippen 5, Oslo.

 


 

The Big Big Band opererer bl.a. med følgende konserttyper:

A Touch Of Christmas:

Touch Of Christmas 2017

The Big Big Band stiller med dyktige vokalister og utsøkte arrangement av både velkjente og mindre kjente låter, med eller uten tilknytning til jul.

 


 

The Big Big Band har i en årrekke bidratt ved Nordeas juleavslutning for sitt personale i Oslo.

 


 

På ettervinteren arrangerer The Big Big Band konsert ("Talentiade") med unge vokalisttalenter fra musikklinjer ved Oslos videregående skoler.

 


 

På forsommeren holder The Big Big Band gjerne en instrumental sommerkonsert på Egertorget eller et annet passende sted - så sant været tillater...

 


 

The Big Big Band tar også oppdrag i lokalsamfunnet eller for bedrifter eller andre som for anledningen ønsker vår musikk.